Dnes je 18.01.2021. Stránka načítaná o 20:32.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2317)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 Zmluva o dielo Obec Závažná Poruba, Hlavná 135,032 02 Závažná Poruba TREOS s.r.o. Modernizácia kotolne v obci Zá 143984.93 22.12.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Mandátna zmluva Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba subtech UNITY, s.r.o. Vykonanie a zabezpečenie služb 3060 22.12.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Dodatok č.16 k Zmluve o dielo Obec Závažná Poruba OZO, a.s. nakladanie s odpadom, vývoz a   22.12.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Zml. o poskyt. sl. pri nakl. Obec Závažná Poruba INTA, s.r.o odvoz jedlého oleja v dohodnut   15.12.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 Dodatok č.3 k zml č.7552/2018 Obec Závažná Poruba Magna Energia a.s. zmena článku IV. bod 1. a člán   07.12.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 Zml. o posk. licencií Obec Závažná Poruba Verejná informačná služba, spol. s.r.o. poskytovateľ sa zaväzuje po do 142.80 04.12.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 Dod. č.1 k Zml. o dielo Obec Závažná Poruba Ján Stupka- ELMOR dodávka a montáž 4215.60 04.12.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 Zmluva o výpožičke Slovenská republika- Štatistický úrad SR Obec Závažná Poruba poskytnutie koncového zariaden   02.12.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 Zmluva o dielo Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. Zber a zhodnotenie biologicky 18 25.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 Zmluva o sprac. osob. údajov Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba ARCHÍV TATRY s.r.o. spracovanie archívnych dokumen   25.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Zmluva o dobrovoľ. činnosti Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba Gállová Andrea Dobrovoľnícka činnosť 100 06.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 Zmluva o dobrovoľ. činnosti Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba Križka Jaroslav Dobrovoľnícka činnosť 83 06.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 Zmluva o dobrovoľ. činnosti Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba Kováč Jaroslav Dobrovoľnícka činnosť 83 06.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 Zmluva o dobrovoľ. činnosti Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba Kováč Anton Dobrovoľnícka činnosť 83 06.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 Zmluva o dobrovoľ. činnosti Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 0332 02 Závažná Poruba Kubovčík Martin Dobrovoľnícka činnosť 83 06.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Zmluva o dobrovoľ. činnosti Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba Petrášová Monika Dobrovoľnícka činnosť 100 06.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 Zmluva o dobrovoľ. činnosti Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba Duda Vladimír Dobrovoľnícka činnosť 83 06.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 Zmluva o dobrovoľ. činnosti Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba Kurajdová Františka Dobrovoľnícka činnosť 100 06.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 Zmluva o dobrovoľ. činnosti Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba Iľanovský Roman Dobrovoľnícka činnosť 83 06.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 Zmluva o dobrovoľ. činnosti Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba Hladká Miroslava Dobrovoľnícka činnosť 100 06.11.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/116 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo