Dnes je 22.03.2019. Stránka načítaná o 07:41.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1887)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 Dodatok č. 1 Spišská katolícka charita Obec Závažná Poruba zmena sumy finančného príspevk 64.28 eur/ mesačne 19.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Zmluva o poskytnutí fin. prísp Spišská katolícka charita Obec Závažná Poruba úprava zmluvných podmienok, pr 55.28 eur/ mesačne 11.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Nájomná zmluva Obec Závažná Poruba Pozemkové spoločenstvo Luhy Závažná Poruba prenájom parcelyč. 333 o výmer 305.9 01.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Kúpna zmluva Ján Hric a Mgr. Gabriela Hricová Obec Závažná Poruba odpredaj pozemku KN-C 982/2, z 2635 25.02.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 Zmluva č. 1470/2019-M_ODFSS Obec Závažná Poruba Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu úprava zmluvných podmienok pri 142848 14.02.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 Kúpna zmluva Obec Závažná Poruba IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. predávajúci sa zaväzuje previe 36 04.02.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 zmluva o dielo č.8011041 Obec Závažná Poruba Profi-net, s.r.o. vykonať pripojenie a poskytova 13 eur/ mesiac 04.02.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 Rámcová zmluva č.1/2019 Obec Závažná Poruba Ambulancia MV, spol.s.r.o. vykonávanie lekárskej posudkov 17 eur/ 1 posudok 01.02.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 Dodatok č.14 Obec Závažná Poruba OZO, a.s. nakladanie s odpadom, vývoz a   24.01.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 Zmluva o dielo 6/2018 Obec Závažná Poruba LeXtom s.r.o. vykonávanie externého manažmen 26425.7 24.01.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 KŽP-PO4-SC431-2017-19/J934 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Závažná Poruba úprava zmluvných podmienok, pr 514 190.22 € 07.01.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 Zmluva o dodávke elektriny Obec Závažná Poruba Magna Energia a.s. dodávať elektrinu do odberných   20.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 18/22/50J/20 Obec Závažná Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš úprava práv a povinností pri p 5 460.48 € 13.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 Dohoda č. 18/22/010/32 Obec Závažná Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny L.Mikuláš aplikácia §10 zákona č.417/201   12.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 Návrh poistenje zmluvy Obec Závažná Poruba Komunálna poisťovňa skupinové poistenie- úrazové- 4.32 23.11.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Zmluva o grantovom účte Obec Závažná poruba Prima banka Slovensko, a.s. zriadenie grantového účtu   14.11.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 Dodatok č.2/2018 k doh.18/22/ Obec Závažná Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš   0.00 30.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 Dodatok k zmluve o dielo Obec Závažná Poruba Berešík, s.r.o. zmena ceny predmetu plnenia a   26.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 o nájme nebyt. priestorov BMX TEAM LIPTOV Obec Závažná Poruba prenájom telocvične, Športová 198.- 04.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 Dodatok č.1/2018 k doh.č.18/22 Obec Závažná Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš   0 02.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/95 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo