Dnes je 19.08.2018. Stránka načítaná o 10:08.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1854)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 zmluva č.159/POD-505/18 Obec Závažná Poruba Slovenská agentúra životného prostredia poskytnutie podpory z fondu fo 4862.25 03.08.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Zmluva o kontrolnej činnosti Obec Závažná Poruba EKOTEC, spol.s.r.o. kontrola multifunkčných ihrísk 193.20 24.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Zmluva o dielo Obec Závažná Poruba Berešík, s.r.o. Výmena výplňových konštrukcií 75543.84 24.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Darovacia zmluva Obec Závažná Poruba Národné športové centrum darca je správcom hnuteľného m   09.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 č.1120944 o združenej dodávke Obec Závažná Poruba Energie2, a.s. dodávka elektriny   26.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 PHZ-OPK1-2018-000630-003 Obec Závažná Poruba Ministerstvo vnútra SR poskytnutie dotácie na "Rekonš 28 215.19 04.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 Zmluva o dielo Obec Závažná Poruba DOLLIS- Stanislav Lisý zhotovenie diela:" Výmena stre 30974.81 16.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 Zmluva o bežnom účte Združenie obcí - Čistý Liptov Prima banka Slovensko, a.s. zriadenie bežného účtu   14.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 Zmluva o grantovom účte Obec Závažná Poruba Prima banka Slovensko, a.s. zriadenie bežného účtu   14.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 Dodatok č.3 k zml. o posk. slu Obec Závažná Poruba DF Družstvo, s.r.o. zmena názvu subjektu 46.50 eur/štvrťročne 09.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Dodatok č.3 k zmluve o dielo Obec Závažná Poruba Profi-net doplnenie a upresnenie podmien   07.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 o poskytnutí fin. príspevku Obec Závažná Poruba Spišská katolícka charita úprava zmluvných podmienok, pr 679.08 06.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 zmluva č.148346 Obec Závažná Poruba Dobrovoľná požiarna ochrana SR dotácia 1400 27.03.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 o zabezpečení propagácie č.1 Obec Závažná Poruba Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny propagácia Obce Závažná Poruba 100 14.03.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 551/2018-M_ORF Obec Závažná Poruba Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úprava zmluvných podmienok, pr 129456.- eur 16.02.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Dodatok č.1 zmluvy 2018/1 Obec Závažná Poruba Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o. dopĺňa sa o rozšírenie prác pr 803.68 01.02.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 Rámcová kúpna zmluva Obec Závažná Poruba MT PELET, spol.s.r.o. pelety fúkané 198 eur/tona 25.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 Zmluva o dielo č. 2018/1 Obec Závažná Poruba Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o. Oprava havarijnej situácie- ko 22566.72 03.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 Licenčná zmluva Obec Závažná Poruba Verejná informačná služba, spol. s.r.o. licencia ku všetkým aktualizác 106.80 22.12.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 o poskytovaní audítor. služieb Obec Závažná Poruba Ing. Pavel Fianta audit účtovnej závierky+ overe 950.- 05.10.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/93 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo