Dnes je 21.05.2018. Stránka načítaná o 21:01.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1847)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 Zmluva o dielo Obec Závažná Poruba DOLLIS- Stanislav Lisý zhotovenie diela:" Výmena stre 30974.81 16.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Zmluva o bežnom účte Združenie obcí - Čistý Liptov Prima banka Slovensko, a.s. zriadenie bežného účtu   14.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Zmluva o grantovom účte Obec Závažná Poruba Prima banka Slovensko, a.s. zriadenie bežného účtu   14.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Dodatok č.3 k zml. o posk. slu Obec Závažná Poruba DF Družstvo, s.r.o. zmena názvu subjektu 46.50 eur/štvrťročne 09.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 o poskytnutí fin. príspevku Obec Závažná Poruba Spišská katolícka charita úprava zmluvných podmienok, pr 679.08 06.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 zmluva č.148346 Obec Závažná Poruba Dobrovoľná požiarna ochrana SR dotácia 1400 27.03.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 o zabezpečení propagácie č.1 Obec Závažná Poruba Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny propagácia Obce Závažná Poruba 100 14.03.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 551/2018-M_ORF Obec Závažná Poruba Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úprava zmluvných podmienok, pr 129456.- eur 16.02.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 Dodatok č.1 zmluvy 2018/1 Obec Závažná Poruba Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o. dopĺňa sa o rozšírenie prác pr 803.68 01.02.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 Rámcová kúpna zmluva Obec Závažná Poruba MT PELET, spol.s.r.o. pelety fúkané 198 eur/tona 25.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Zmluva o dielo č. 2018/1 Obec Závažná Poruba Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o. Oprava havarijnej situácie- ko 22566.72 03.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 Licenčná zmluva Obec Závažná Poruba Verejná informačná služba, spol. s.r.o. licencia ku všetkým aktualizác 106.80 22.12.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 o poskytovaní audítor. služieb Obec Závažná Poruba Ing. Pavel Fianta audit účtovnej závierky+ overe 950.- 05.10.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 Kúpna zmluva Petroltrade, s.r.o. Obec Závažná Poruba odpredaj pozemku parcelné čísl 33275.40 05.10.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 17-513-02843 Obec Závažná Poruba Fond na podporu umenia poskytnutie finančných prostri 1000.- 29.09.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 V3/2017/L/55 Obec Závažná Poruba Žilinský samosprávny kraj poskytnutie finančného príspev 1000.- 27.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 Zmluva o dielo Obec Závažná Poruba Parametric system sk s.r.o. projektová dokumentácia pre pr 7995.- 19.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 147162 Obec Závažná Poruba Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie dotácie 1400.- 09.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 č.2011617 Obec Závažná Poruba URBIA, s.r.o. činnosť obstarávateľa- 1000.- 09.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 Zmluva o dielo č.1/2017 Obec Závažná Poruba LeXtom, s.r.o. služby v súvislosti so Žiadosť 1900.- 09.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/93 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo